Övriga forum > Vägforum

Vad rätt man tänkt, fast det blev fel

(1/3) > >>

Kristofer:
Detta är historien om en busshållplats.
Hållplatsen ifråga är Hemse vårdcentral på Gotland, riktning Hemse busstation. Den utgjordes tidigare av en stolpe vid vägkanten där det saknades trottoar eller annan gångbana. I korsningen före hållplatsen fanns en stoppförbudsskylt, kompletterad med tilläggstavlan "Gäller ej buss i linjetrafik".

Nu ville Region Gotland göra hållplatsen mer tillgänglig, varför man flyttade den ett kvarter framåt och höjde upp trottoarkanten på det nya läget. Men även här rådde stoppförbud, och man glömde flytta med sig tilläggstavlan. Det innebar att det var fritt fram för bussen att fortfarande stanna vid det tidigare hållplatsläget, men det fanns inget undantag för bussen vid det nya. Det såg helt enkelt ut så här:Så kan man ju inte ha det, så nu har regionen flyttat tilläggstavlan ett kvarter framåt.

Blev det bättre? Råder stoppförbud för bussen, och så är det övergångsstället som inte gäller för bussen? Det kanske helt enkelt är "spårvagn light" som gäller i Hemse numera, dvs att zebralagen inte gäller för buss här? Hur som helst är det i alla fall en skyltkombination som jag inte sett tidigare.

Jo:
Är skyltningen på bild 1 verkligen ett problem?
Bussen får väl ändå angöra hållplatsen och stanna där men inte på övriga delar av vägen? 
Och något problem med övergångsstället föreligger ju inte heller då bussen inte skymmer övergångsstället så länge det inte blir busskö och man börjar lasta fordon som står på eller framför övergångsstället?

S Svensson:
Det går att skriva in i de lokala trafikföreskrifterna att bussar får stanna vid busshållplats även om det finns en stoppförbudsskylt. Sådana har jag sett några gånger.

ConnyP:
Jag tolkar att övergångsstället är vid zebralinjerna och stoppförbudet med tilläggsskylt är efter stolpen. Då blir det inga fel :-)

Walter:
Ja håller med att det inte bör vara ett problem.  Men det är väldigt dåligt trafiksäkerhetsmässigt att ha en hållplats direkt efter övergångsstället då bussen skymmer de som vill gå över.

Navigering

[0] Meddelandeindex

[#] Nästa sida

Gå till fullversion