Övriga forum > Vägforum

Söker exempel på bussfiler med "vänstertrafik" vid sidan av gatan

(1/3) > >>

Anders Noren:
Jag söker ett svenskt exempel på en sträcka där man har busskörfält vid sidan av ordinarie körbana, så att busstrafiken i någon mån kör i vänstertrafik relativt närmaste körfält i ordinarie körbana.

Det är alltså inte vanliga sidoplacerade busskörfält jag söker utan mer som det ser ut på några platser i Norrköpings spårväg (hållplatsområdet framför Norrköping C, Albrektsvägen, Finspångsvägen m.m.), eller som det såg ut på delar av Lundalänken innan spårvägen byggdes. Om det finns någonstans, alltså. Utan spårvägsspår.

Jag söker heller inte rena hållplatsområden med mittplattform där bussarna kör i vänstertrafik om plattformen (som Malmö C, Vasaplan i Umeå m.m.).

Ersa:
Räknas Roslagsvägen i Stockholm, från Albano in mot Roslagstull, eller går detta mera under de vanliga sidoplacerade kollektivkörfält du nämnde?

igel:
Du är lite oklar i vad du är ute efter.

Letar du efter vägar där kollektivtrafiken går på en väg, ungefär som en separat cykelväg parallellt med huvudvägen?

Drumsögatan (Akalla) är endast för kollektivtrafik (sista biten) och går parallellt med Akallalänken (lv275). Nu går de inte så nära varandra att de bara är avskilda med en linje utom det finns ett ganska brett gräsområde i mellan.


 

Walter:
Tornavägen i Lund har en delsträcka där en mittfil för bussar finns och bussarna kör till vänster om ordinarie fil. Bussfilen byter riktning vid lunch så den används så att säga av den sida av vägen där störst behov finns morgon resp eftermiddag.

Placerad nål
Nära Tornavägen, 224 60 Lund
https://goo.gl/maps/ibFPkgGq1LDqMQjFAKan det vara något?

Nico:
Har i huvudsak koll på Stockholmsområdet. Här finns det primärt på ett fåtal platser och i huvudsak på ställen med mittförlagda hpl.lägen och jag tar som önskat inte med dem här. Vitsen med mittförlagda kollektivkörfält är i stort sett noll om det inte finns hpl.lägen i mitten. Detta då trafiksäkerhetsrisker mm. är påtagliga med att ha kollektivkörfältet längst till vänster. Bl.a. så är det svårare att evakuera då all tömning måste ske ut i anliggande körfält istället för i vägren, det är ibland även komplikationer med väjning, vävning, filbyten, omkörning sker till höger vilket inte är det bästa etc.

Ersa har redan nämnt sista korta biten (c.a. 600 m) av Roslagsvägen söderut, efter hpl. Albano och korsningen vid Kräftriket/Björnnäsvägen, där kollektivkörfältet växlar från att ligga ytterst till att hamna innerst. Det är i sig dock en gammal kvarleva och det fanns förslag att flytta ut det till höger och sedan ge det en egen kollektivsignal för att simultant kunna styra busstrafik mot både Valhallavägen och Cedersdalsgatan samtidigt som hpl. innan cirkulationen kunde använts av alla linjer. När Norra länken öppnade, linje 40 upphörde osv. så försvann dock detta behov i nuläget.

I övrigt så finns det en bit på Örbyleden västerut där ett kollektivkörfält på c.a. 350 m ligger till vänster om de ordinarie körbanorna. Det kommer en bit efter korsningen med Stallarholmsvägen och leder fram till korsningen med Grycksbovägen. Kollektivkörfältet ifråga tillkom ganska nyligen i ett försök att snabba upp linje 173. I  Barkarbystaden finns sedan en bit namnlös väg, delvis på den gamla flygrakan, som kopplar Herculesvägen med Norrviksvägen. Ungefär mellan de två cirkulationsplatserna, på en sträcka av omkring 550 m, så finns det mittförlagda kollektivkörfält.

Att det inte är vanligt handlar alltså om att man normalt sett alltså inte anlägger kollektivkörfält innerst, med hänvisning till det jag skrev i början av inlägget, om man inte är absolut tvungen. I de fallen det ändå har anlagts mittförlagda kollektivkörfält så har det oftast att göra med olycksfall i arbetet, brist på kompetens kring trafiksäkerhet/trafikföring, prestige/marknadsföring mm. eller en kombination av alltihop. I bägge de senare fallen jag nämnt ovan så är det mycket de två senare skälen som gällt.

Navigering

[0] Meddelandeindex

[#] Nästa sida

Gå till fullversion