Buss-Snack

Välkommen till SvOf:s forum => Svenska Omnibusföreningens forum => Ämnet startat av: Tommy E skrivet 26 mars 2021, 21:58:00 PM

Titel: Årsmöte 2021 lördagen den 30 oktober kl 13:00
Skrivet av: Tommy E skrivet 26 mars 2021, 21:58:00 PM
SvOf:s senarelagda årsmöte 2021 kommer att anordnas lördagen den 30 oktober klockan 13:00 vid Björknäsdepån, Värmdövägen 620 i Nacka. Det blir, liksom förra året, kombinerat med höstmötet.

Resa dit kan ske med buss från Slussen till Björknäs Centrum. Följande alternativ finns; linje 422, avgång kl 12:35, via lokalvägen, ankomst kl 12:57, linje 444, avgång kl 12:36, via motorvägen, ankomst kl 12:49 eller linje 471, avgång kl 12:41, via motorvägen till Nacka Forum sedan lokalvägen, ankomst kl 12:59. Det finns också möjlighet att åka med buss 3747 som avgår från Brommahallen kl 12:00. Det finns en infartsparkering vid Sockenvägen intill avfarten från motorvägen.

Efter mötet finns smörgås med dryck till självkostnadspris. Därefter, tidigast kl 14:00, gör vi en bussutfärd med SJ 3747, som först användes på Gotland men avslutade sin aktiva tid som övningsbuss i Nacka-Värmdö området. Utfärden kommer att äga rum längs 400 linjernas sträckningar i Boo och Nacka. Avgiften för utfärden är 100 kr (under 18 år 75 kr, under 12 år 0 kr, nya medlemmar som deltar för första gången 0 kr). Den som endast avser att delta i utfärden kan stiga på vid Orminge centrum.

Deltagande i mötet kräver ingen anmälan, men den som vill ha fika efteråt rekommenderas att anmäla sig så att vi kan beräkna antal smörgåsar och mängden fika. Också de som vill delta i utflykten bör anmäla sig.

Anmälan görs till aktiviteter@svof.se eller 070 508 87 85 (Tommy Enefalk).

Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna!
Titel: SV: Årsmöte 2021 (OBS uppskjutet, nytt datum meddelas senare)
Skrivet av: Tommy E skrivet 16 maj 2021, 22:17:02 PM
I samråd med revisorerna har styrelsen beslutat att även i år senarelägga årsmötet, se uppdatering i startinlägget.
Titel: SV: Årsmöte 2021 (OBS uppskjutet, nytt datum meddelas senare)
Skrivet av: Tommy E skrivet 30 augusti 2021, 21:20:37 PM
Det preliminära datum för årsmötet som meddelats tidigare är inte aktuellt. Definitivt besked angående datumet ges här så snart ett beslut är fattat.
Titel: SV: Årsmöte 2021 lördagen den 30 oktober kl 13:00
Skrivet av: Tommy E skrivet 21 september 2021, 23:04:14 PM
Datum för årsmötet fastställt, se annons i startinlägget.
Titel: SV: Årsmöte 2021 lördagen den 30 oktober kl 13:00
Skrivet av: Tommy E skrivet 19 oktober 2021, 18:38:54 PM
Information tillagd om att den som endast avser att delta i utfärden kan stiga på vid Orminge centrum.