Regler

Startat av admin, 24 april 2011, 21:49:28 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

admin

På Bussnack kan man diskutera det mesta som rör bussar, busskörning, busstrafik och andra direkt angränsande områden, det är alltså ingen chat eller motsvarande socialt medium. Här gäller sedan i första hand deltagande genom frihet under ansvar. Däremot gäller det ändå att man uppför sig korrekt. Alla ska kunna trivas här så några mera allmänna förhållningsregler, utan direkt inbördes ordning, återfinns dock nedan.◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Allmänna regler
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊


  1. Det får inte förekomma några personliga påhopp eller allmän pajkastning. Bussnack har en ansvarig utgivare, och SvOf är enligt lag skyldigt att stoppa sådant. I värsta fall kan, om någon känner sig förtalad, detta leda till rättsliga åtgärder. IP-adresser loggas och kan utlämnas vid behov/anmodan.


  2. Tänk på att alla inte delar samma åsikt. Många har även har ett annat kunnande samt tänkande och det är så en debatt uppstår. Även om man inte delar alla åsikter skall vi ändå visa varandra respekt. Undvik även gärna sarkasm och ironi då sådant lätt missförstås.


  3. Använd ett vårdat språk och undvik svordomar och även skämt som inte är s.k. rumsrena. Kolla också gärna vad du skrivit innan du postar. Onödiga stavfel och felskrivningar kan leda till missförstånd så att t.ex. först använda Word för rättstavning är inte fel om man vet med sig att man har lite problem.


  4. Det kan i vissa lägen vara så att man behöver gå off-topic, men fundera i så fall på om det är motiverat eller inte. Är det fortfarande kopplat till huvudämnet så är det en sak, men är det inte det så är det oftast bättre att starta en helt ny tråd (med ev. länkning till den ursprungliga) i den mån det är möjligt.


  5. På Bussnack använder vi inte nedsättande benämningar om olika orter och/eller områden. Oavsett vilken plats det gäller i landet så ska den om möjligt benämnas med sitt rätta namn. Likaså ska korrekt namn på/om organisationer, företag mm. användas. Öknamn eller liknande som kan tas illa upp, eller rentav kan missuppfattas, är något som om möjligt ska undvikas. Vid behov kommer sådant att åtgärdas på lämpligt vis.


  6. Tänk på vad du skriver. Du ska kunna stå för det du säger, även om du personligen träffar på dem som du debatterat med. Posta inget i ren ilska. Sprid inte heller förbehållslöst uppgifter och rykten som du själv inte är säker på och/eller relatera till obekräftade källor.


  7. Skriv hela meningar och inte bara enstaka ord. Lägg heller inte bara in en smiley eller ett "håll med" osv. Man kan hålla med föregående talare, tycka att alla bilder folk visar är fina, men man behöver inte skriva enbart det i varje tråd. Sådana inlägg kan därför komma att raderas utan tidigare varning.


  8. Vill du berömma något så skriv istället vad du gillar med den/det eller varför du gillar den/det. Utveckla alltså hellre svaret en aning och var om möjligt sedan konstruktiv när du vill påpeka eller rentav kritisera något. Det är inte heller fel att använda mera underbyggda argument istället för att gå på hörsägen. 


  9. Vid svar på ett inlägg så ska i första hand den blåmarkerade huvudknappen märkt "Svara" användas istället för den mindre knappen "Citera". I synnerhet är det viktigt när man bara vill svara på det direkt föregående inlägget. Att på ren slentrian hela tiden gå via citatfunktionen (och att samma bilder och text kanske visas om och om igen i en tråd) är inte lyckat. Citering kräver en viss eftertanke, väldigt ofta är det bara en enstaka bild eller en enskild del av ett inlägg som behöver citeras för ev. kommentar.


  10. Bussnack är ingen allmän klagomur! Subjektiva åsikter om olika företag, organisationer etc. (t.ex. arbetsmarknadsfrågor, klagomål på en trafikhuvudman, enskild entreprenör eller motsvarande) hör inte hemma i Bussnack. Känner man sig på något sätt förfördelad av en extern part så hänvisas till respektive kundtjänst eller motsvarande.


  11. Lägg gärna in länkar till andra webbplatser eller till någon bild som du vill visa. Bilden måste då finnas på en extern sida. Tänk på att ifall man inte själv äger upphovsrättigheterna så är inte direktlänkning tillåten. Kopiera alltså inte in text och bilder från tidningars webbplatser då det är ett brott mot upphovsrätten, länka istället alltid i sådana fall och likaså om du är osäker. Om du lägger in en bild du inte själv tagit så skall du ha fotografens tillstånd att göra det.


  12. Bussnack är ett forum som drivs av den ideella »Svenska omnibusföreningen«. Det innebär att forumet inte får användas som fri reklamplats eller för kommersiell försäljning. I de fall man på olika vis ändå vill annonsera eller sälja något så, kontakta då SvOf direkt.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Netikett mm.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊


  13. Synpunkter om vad moderatorerna gör eller inte gör tas via pm! Likaså alla frågor som rör forumets skötsel. 


  14. Dispyter, åsikter och rent privata diskussioner tas i pm eller e-post, och dryftas INTE på forumet.


  15. Ange en tydlig/detaljerad rubrik när en ny tråd startas. Det underlättar för alla.


  16. Tänk på vad du postar och vart. Posta inte samma inlägg i flera trådar/på flera tavlor.


  17. Använd inte pseudonymer som kan förväxlas med andra personers namn. "Namnkapning" är allvarligt och leder till spärrning.


  18. Det är alltid kul att se med vem man diskuterar och om man vill föra en privat diskussion mellan två personer underlättar det en del.


  19. Skriv inte med endast VERSALER. På Internet betyder det att man skriker. Undvik gärna också allt för många ord med versaler.


  20. Det är inte tillåtet att utan särskilt tillstånd från moderatorerna registrera mer än ett användarkonto.


  21. S.k. chat-trådar och privata diskussioner är inte tillåtna och kommer att tas bort per omgående.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Riktlinjer för bilder
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊


Vi har tidigare inte ansett att vi officiellt skulle ha behövt göra något åt detta med bildstorlek utan bedömningen var att medlemmarna skulle kunna handskas med detta enligt tanken om frihet under ansvar. Tyvärr finns det några som inte verkar bekymra sig så mycket om att alla forumdeltagare inte har samma förutsättningar utan utgår enbart från sina egna villkor vilket då kan ställa till det för andra.


22. Bildformat: För att slippa scrollning mm. så är riktlinjen för bildmått vid visning satt till högst 1024 x 768 vad gäller bredd respektive höjd för bilderna.

23. Bildantal: Då det ofta blir svårt att få en överblick om det bildbombas så är regeln att begränsa sig till högst 20 bilder per inlägg, gärna färre. Vid citat gäller en begränsning till högst 3 bilder. Inlägg och svar som inte följer dessa regler kommer att skäras ned eller kvastas i sin helhet.

24. Bildkvalité: Lägg om möjligt inte ut bilder du själv inte är nöjd med. Sträva istället efter så bra bilder som möjligt, detta oavsett om de är tagna med en mobilkamera, en systemkamera eller annat jämförbart. Att fototekniskt sämre, men intressanta bilder, sedan läggs ut i enstaka fall är dock inte fel. Hellre en dålig bild än ingen alls. Att däremot systematiskt göra det med ett flertal undermåliga bilder är inte kul för någon.

25. Bildtexter: Det är inte förbjudet att även bifoga bildtexter. Det påstås att en bild säger mer än 1000 ord, men inte sällan är det både trevligt och bra med en liten förklarande text till en visad bild. Om inte annat så gärna plats och datum.

26. Bildrättigheter: Visa bara bilder som du själv är upphovsman till alternativt som du har upphovsmans tillstånd/rättighet att visa. Visning av copyrightskyddade bilder från media mm. är inte tillåtet.

27. Bildcitat: Vid citering så är det bra om man aktivt väljer den eller de bilder man vill ta med i sitt citat. Att ta med alla bilder på ren slentrian gör ofta att svarsinläggen kan bli extra svårlästa (se ovan).

28. Övrigt: Bilder och andra återgivningar av kriminell karaktär eller motsvarande aktiviteter, exempelvis olika former av vandalisering av objekt/fordon eller direkt farligt beteende, är inget som SvOf eller Bussnack vill förknippas med eller ge utrymme åt. Alla inlägg som innehåller eller länkar till sådant material kommer att raderas.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Regler för äldre trådar
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊


29. När en tråd varit utan nya inlägg i mer än 6 månader låses den automatiskt. Du kan alltså inte svara på den utan måste starta en ny tråd. Vid behov kan man med fördel länka till den äldre tråden.

Detta görs för att det inte är säkert att de som skrivit i den gamla tråden vill ha sina uppfattningar återgivna långt efteråt. Många gånger är också det som för så länge sedan var spekulationer nu allmänt känt, och den som skrev då kan framstå som okunnig om man inte ser att inlägget är gammalt.
Inlägg som inte uppfyller dessa ovanstående regler ändras eller tas bort. Alternativt kan trådar där sådant förekommer låsas. Skribenter som bryter mot reglerna kan komma att spärras utan förvarning.

Moderatorerna är till för att övervaka att reglerna följs. Genom att du skriver inlägg i Bussnack har du accepterat att respektera moderatorernas åtgärder och du förbinder dig att följa ovanstående regler.

Bussnack är till för alla bussentusiaster, gärna även från andra länder. Enda kravet är att vi håller oss till ämnet. Bussnack är känt för en trevlig stämning. Låt det fortsätta så!