Buss-Snack

Välkommen till SvOf:s forum => Svenska Omnibusföreningens forum => Ämnet startat av: admin skrivet 24 april 2011, 21:49:28 PM

Titel: Regler
Skrivet av: admin skrivet 24 april 2011, 21:49:28 PM
På Bussnack kan man diskutera det mesta som rör bussar, busskörning, busstrafik och andra direkt angränsande områden, det är alltså ingen chat eller motsvarande socialt medium. Här gäller sedan i första hand deltagande genom frihet under ansvar. Däremot gäller det ändå att man uppför sig korrekt. Alla ska kunna trivas här så några mera allmänna förhållningsregler, utan direkt inbördes ordning, återfinns dock nedan.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Allmänna regler
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊


◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Netikett mm.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Riktlinjer för bilder
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊


Vi har tidigare inte ansett att vi officiellt skulle ha behövt göra något åt detta med bildstorlek utan bedömningen var att medlemmarna skulle kunna handskas med detta enligt tanken om frihet under ansvar. Tyvärr finns det några som inte verkar bekymra sig så mycket om att alla forumdeltagare inte har samma förutsättningar utan utgår enbart från sina egna villkor vilket då kan ställa till det för andra.


22. Bildformat: För att slippa scrollning mm. så är riktlinjen för bildmått vid visning satt till högst 1024 x 768 vad gäller bredd respektive höjd för bilderna.

23. Bildantal: Då det ofta blir svårt att få en överblick om det bildbombas så är regeln att begränsa sig till högst 20 bilder per inlägg, gärna färre. Vid citat gäller en begränsning till högst 3 bilder. Inlägg och svar som inte följer dessa regler kommer att skäras ned eller kvastas i sin helhet.

24. Bildkvalité: Lägg om möjligt inte ut bilder du själv inte är nöjd med. Sträva istället efter så bra bilder som möjligt, detta oavsett om de är tagna med en mobilkamera, en systemkamera eller annat jämförbart. Att fototekniskt sämre, men intressanta bilder, sedan läggs ut i enstaka fall är dock inte fel. Hellre en dålig bild än ingen alls. Att däremot systematiskt göra det med ett flertal undermåliga bilder är inte kul för någon.

25. Bildtexter: Det är inte förbjudet att även bifoga bildtexter. Det påstås att en bild säger mer än 1000 ord, men inte sällan är det både trevligt och bra med en liten förklarande text till en visad bild. Om inte annat så gärna plats och datum.

26. Bildrättigheter: Visa bara bilder som du själv är upphovsman till alternativt som du har upphovsmans tillstånd/rättighet att visa. Visning av copyrightskyddade bilder från media mm. är inte tillåtet.

27. Bildcitat: Vid citering så är det bra om man aktivt väljer den eller de bilder man vill ta med i sitt citat. Att ta med alla bilder på ren slentrian gör ofta att svarsinläggen kan bli extra svårlästa (se ovan).

28. Övrigt: Bilder och andra återgivningar av kriminell karaktär eller motsvarande aktiviteter, exempelvis olika former av vandalisering av objekt/fordon eller direkt farligt beteende, är inget som SvOf eller Bussnack vill förknippas med eller ge utrymme åt. Alla inlägg som innehåller eller länkar till sådant material kommer att raderas.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Regler för äldre trådar
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊


29. När en tråd varit utan nya inlägg i mer än 6 månader låses den automatiskt. Du kan alltså inte svara på den utan måste starta en ny tråd. Vid behov kan man med fördel länka till den äldre tråden.

Detta görs för att det inte är säkert att de som skrivit i den gamla tråden vill ha sina uppfattningar återgivna långt efteråt. Många gånger är också det som för så länge sedan var spekulationer nu allmänt känt, och den som skrev då kan framstå som okunnig om man inte ser att inlägget är gammalt.


Inlägg som inte uppfyller dessa ovanstående regler ändras eller tas bort. Alternativt kan trådar där sådant förekommer låsas. Skribenter som bryter mot reglerna kan komma att spärras utan förvarning.

Moderatorerna är till för att övervaka att reglerna följs. Genom att du skriver inlägg i Bussnack har du accepterat att respektera moderatorernas åtgärder och du förbinder dig att följa ovanstående regler.

Bussnack är till för alla bussentusiaster, gärna även från andra länder. Enda kravet är att vi håller oss till ämnet. Bussnack är känt för en trevlig stämning. Låt det fortsätta så!