Förslag till nytt linjenät nordost om Uppsala

Startat av toddetoddelito, 13 mars 2024, 14:54:05 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

toddetoddelito

UL föreslår att linjenätet mellan Uppsala och Österbybruk förändras.

Linjenätet skulle i sådana fall ändras så att linje 110 körs genom Storvreta till Vattholma, medan 115 kör genom Fullerö hage till Storvreta söderifrån.

Linje 817 och 823 ersätts av "expressbusslinje" 777 Uppsala-Österbybruk (högtrafik) och 402 Gimo-Örbyhus.

Sträckan Österbybruk-Skyttorp på linje 823 ersätts av en ny linje 401 Gimo-Österbybruk-Skyttorp.

Som också konstateras i den mer detaljerade planen (som också inkluderar linjekartor) vore de största förlorarna boende/resande mellan Vattholma och Skyttorp, eftersom linje 777 enbart skulle trafikera hållplatserna Vattholma gångtunnel och Salsta på sträckan. Resterande (fyra) hållplatser läggs ner, och det skulle inte gå någon trafik på sträckan alls i lågtrafik.

toddetoddelito

I en insändare till UNT (osäker på om insändare brukar vara låsta eller inte), skriver Jenny Lundström som är ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden (Region Uppsala) att förslaget inte blir verklighet. Utfallet från den enkät som gjordes angående förslaget blev att 76% ansåg att förslaget försämrade kollektivtrafiken, och 64% svarade också att de skulle resa mindre kollektivt jämfört med nuvarande trafikupplägg.

Också den sida som beskrev upplägget på ULs hemsida har uppdaterats, och bekräftar att förslaget inte längre är aktuellt.

Ändå lite fint att se, att Region Uppsala tar hänsyn till den negativa kritiken som uppstod angående förslaget. Min känsla är att åtminstone Trafikförvaltningen i Region Stockholm generellt kör över sådant, såvida det inte orsakar några större medierubriker (som exempelvis 76ans föreslagna kapning för ett par år sedan). Men som sagt, är mer en känsla än något jag har belägg för att det är så. Finns säkert massa faktorer och skillnader som jag i egenskap av lekman missar, så upplys gärna mig om det är så (uppskattar att lära mig om sådana här saker :) )