Allmänna bussforum > Busstrafik

Certifiering av bussförare

(1/4) > >>

Christer K:
Hej alla, har några frågor om certifiering av bussförare som kör åt Länshuvudmannen. Hur vanligt är detta? Vet att detta har förekommit inom Taxi. Då har länsbolaget i sin upphandling kravet varit att alla förare ska vara certifierade för körningen. Sedan har Länsbolaget dragit in certifikatet för Taxiföraren så personen inte får köra färdtjänst och sjukresor. Då står taxibolaget med en förare som inte få köra längre och eftersom taxiföretaget har arbetsgivaransvaret och inte Länsbolaget. Då blir det uppsägning på grund av arbetsbrist. Vad tror ni om detta nya utspel från Länshuvudmannen, kommer de bestämma att vissa förare ska bort då de drar in certifikatet för bussföraren.
Finns detta på någon plats i landet nu och hur fungerar det där?

Christer K

Lars-Håkan_E:
De tillfällen jag sett detta hända har det gällt skoltrafik, att man förbehållit sig rätten neka en chaufför att jobba med denna verksamhet.

Och då har det givetvis gällt andra anmärkningar än ett orent belastningsregister (som direkt medför att man anses som olämplig att köra skolbarn)

Knut:
man har det slik på mange arbeidsplasser.
Må ha en viss sertifisering/godkjenning for å oppholde seg på området f.eks
Eller at eier krever kursing for visse arbeidsoppgaver.
Så hvorfor skal man ikke kunne ha dette for bussførere.
Jeg må ha årlig regodkjenning for å betjene kjøreledning for tog på jobb ved ut og innkobling.
Vi må ha godkjenning for å flytte på tog inne på verksted, denne mister man selv etter en liten feil og blir uten i noen uker før man får ny mulighet.
Ansatte på Oslo Lufthavn Gardermoen må ha politiattest om de skal jobbe i sikker sone, om noe skjer der så er man uten mulighet til å jobbe

Bältes-Assar:
Frågar ni mig så är sån här ”certifiering” en slags ordervägran från länstrafiken som inte vill acceptera politiska beslut. Jag menar, har det bestämts att trafiken ska upphandlas av entreprenörer så har man som trafikmyndighet inte rätten att som arbetsgivare leda och fördela arbetet. Då ska man inte lägga sig i det utan det är upp till entreprenören att avgöra vem som är kvalificerad för jobbet.

Ersa:
Var inte tanken med YKB att det skulle ersätta alla länshuvudmäns olika egna certifikat?

Navigering

[0] Meddelandeindex

[#] Nästa sida

Gå till fullversion