Övriga forum > Vägforum

Vilka nya namngivna objekt kan komma med i den nationella planen 2022-2033?

(1/4) > >>

pnott:
Den här delen av forumet har ju varit tämligen dött på sistone men jag gör ett försök att se om intresse finns...

Nu sitter Trafikverket och regionerna som bäst och räknar och ordnar. I november ska de lämna in sina prioriteringar på namngivna objekt för den nya planperioden till regeringen.

Förutsättningarna är att regeringen har sagt att de objekt som finns med i nuvarande nationella plan ska fullföljas.

Genom att lägga ett tak på hur mycket som ska läggas på nya stambanor så har man i praktiken satt stopp för att påbörja bygget av fler etapper än de tre som finns med i nuvarande plan. Planeringen kan förstås fortsätta.

Regeringen pekade här om veckan specifikt ut att Norrbotniabanan ska börja byggas inom planperioden, så det får väl räknas som givet.

Men vad kan komma att komma med i övrigt? Större delen av pengarna är redan bundna, men en del nytt borde det ju bli.

Jag tittar runt i mitt närområde och gissar på dessa:

* Motorväg på E20 från centrala Eskilstuna till trafikplats Gröndal (där rv56 går norrut). På denna sträcka ligger trafikmängderna i princip på gränsen till vad nuvarande 2+1-väg klarar.
* Byte av Hjulstabron. Bron, där rv55 korsar Mälaren är utsliten och den klarar inte den storlek på fartyg som man bygger om slussen i Södertälje samt farlederna och hamnarna i Mälaren för.
* Två järnvägsprojekt: Dubbelspår Arboga-Jädersbruk ochFolkesta - Rekarne (väster om Eskilstuna). Dessa projekt skulle öka kapaciteten på Mälarbanan, Svealandsbanan och Uven.

Ersa:
Det är svårt att gissa, men man kan ju alltid hoppas på ett par sträckor och vägar. E20 rent allmänt behöver ju ses över på flera sträckor, så den når ordentlig standard. RV55 är ju också viktig att satsa på som vår verkliga Förbifart Stockholm, och E18 mellan Rosenkälla och Söderhall skulle behöva bli riktig tvåfilig väg med vajer mellan körriktningarna. Projektet med den bedrövliga RV77 är som alltid aktuellt, och kommer med all sannolikhet igång under perioden.

pnott:
E20 genom Västra Götaland finns ju med i nuvarande plan så att den ska bli mötesseparerad i hela sin sträckning är ju redan beslutat.

E18 mellan Rosenkälla och Söderhall har jag inte själv åkt på väldigt många år, men den har ungefär lika mycket trafik som E20 från Eskilstuna och väster ut så där håller jag absolut med dig.

Rv77 har jag absolut ingen koll på men stora delar av den ser ut att vara väldigt smal.

Ersa:
RV77 har varit projekterad i olika omgångar sedan 1980-talet, så utredningarna har varit väldigt många sedan dess. Finns även rikligt med material på Trafikverkets sida om de rätt omfattande planerna.
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/

Axel L:
Tyvärr är det ganska svårt att avgöra vilka namngivna projekt som kommer att hamna i planen utöver dem som är angivna i befintlig plan. Utöver detta har jag även ganska begränsad kännedom om de lokala förutsättningarna för olika projekt bortsett från ett geografiskt avgränsat område i sydodt.

Däremot är min gissning är E22 motorväg förbi Hörby kommer hamna i plan för att få en sammanhängande motorväg mellan Malmö - Kristianstad. I dagsläget finns en kort sträcka sydväst om Hörby som är mötesfri landsbäg och den restrerande delen av sträckan är mötesfri motortrafikled.

Däremot är min gissning att det inte finns några särskilda frmkomlighetsproblem och en vissa trafiksäkerhetsproblem längs den delen av sträckan som inte är motortrafikled.

Hälsningar Axel L

Navigering

[0] Meddelandeindex

[#] Nästa sida

Gå till fullversion