Allmänna bussforum > Busstrafik

Linjenät utformat av nya operatörer

(1/3) > >>

igel:
SL har i hög grad överlåtit utformandet av linjenätet till sina operatörer, det är förstods ett politiskt beslut. Oftast motiveras det med att operatörerna är de som är närmast resenärerna samt har bäst kännedom av trafikområdet de verkar i. Det är relativt gångbara argument för ordningen, men.. När en ny entreprenör för ett trafikområde tillträder, så har de oftast ett paket med linjeändringar. Dessa kan ju varken sägas känna resenären eller området, då de inte bedriver trafik (ännu) när de lägger förslagen. Rimligen borde SL känna sitt trafikområde bättre än den tillträdande operatören.
   En fråga som väcks är ju om operatörer överhuvudtaget borde få genomföra linjeändringar under de första fem åren av ett avtal, förutsatt att de inte har lyckats försvara ett avtalsområde?

buskörare:
5 år tycker jag är väl långt, 1 år borde räcka. Om allt är normalt det året.

Bältes-Assar:
Att man låter entreprenören röra runt i linjenätet är väl för att spara pengar? Och sen när de lägger ner linjer eller gör andra försämringar så kan huvudmannen säga: ” Skyll inte på oss, det är Keolis/Arriva/xxx som sköter om det där ” ! Så vem som ” kan ” området är nog inte så viktigt egentligen.

Ersa:
Förslagen för större förändringar i linjenät och turtäthet brukar väl ingå i förhandlingarna och anbuden i upphandlingarna? Så detta ska väl i stort sett vara klart och utrett något år innan trafikstart. Åtminstone i teorin.

Ulf Berlin:
Det är ju helt uppenbart redan nu vilka linjer som Keolis skulle vilja ändra/dra in i Stockholm
och ska dessa"kvarterslinjer"överleva borde Staden gå in och sätta ner foten,ty det kommer att drabba mest dom som har svårt att röra sig.../Ulf

Navigering

[0] Meddelandeindex

[#] Nästa sida

Gå till fullversion