Allmänna bussforum > Busstrafik

UL stora landsbygdsavtal från 2022

(1/6) > >>

homer:
Det här kanske egentligen skulle varit ett egen ämne men postar här så får ni väl flytta om de är bättre:
Ang ULs nya avtal med keolis.


--- Citera ---Totalt åtta trafikföretag kom in med anbudsansökningar på den stora trafikupphandling som Region Uppsala avgjorde på tisdagen
--- Slut citat ---


--- Citera ---Två av de företag som lämnade in anbudsansökan bedömdes inte klara alla krav på yrkesmässig och teknisk kapacitet.

Dessa båda företag var Bergkvarabuss och Connect Bus Söne. Däremot klarade danska Anchersen med Mekka Traffic som delägare kraven. Mekka Traffic äger också Bergkvarabuss. Förutom Anchersen ApS uppfyllde även Arriva Sverige, Keolis Sverige, Nobina Sverige, Transdev Sverige och Vy Buss de krav som ställdes i upphandlingen. Men bara Keolis och Nobina lämnade in anbud – övriga avstod.
--- Slut citat ---
från : bussmagasinet.se

Har inte upphandlingarna nått vägs ändå när bara 2 gigantiska företag väljer att lägga bud och 2 av Sveriges största företag blir diskvalificerade p g a att dem inte anses ha yrkesmässig kompetens...  ??? Vad skulle UL gjort om bara 1 företag hade valt att lägga bud? Förstår inte varför de blivit så avancerat att driva ett bussbolag?!

Walter:
Utan att känna till kraven och varför vissa bolag inte klarade dem så undrar man hur ett bolag som t ex Bergkvara kan vinna en stor upphandling i Skåne för att några månader senare inte anses klara något som ändå låter grundläggande? Är kraven så pass olika mellan huvudmännen?

HB:
UL skulle kunnat dela upp trafiken i mindre block så inte investeringarna skulle blivit så enorma. Dels kostar det några miljoner att lämna anbud i den här volymen och sedan ska du ha muskler att kunna investera någonstans mellan en halv och en miljard inför en trafikstart. Här måste också dom stora bolagen prioritera i vilka anbud man ska lämna på. Men sedan är det inte alltid bäst för en uppdragsgivare att låta dela upp trafiken i mindre block för då kan man få en suboptimering och därmed dyrare trafik.

Ersa:
"Vi har ingen korruption eller otillbörligt gynnande i detta land", heter det. Alla upphandlingar sker på lika villkor.
Ändå är det idag helt okej att rikta upphandlingarna så att bara två av de allra största giganterna klarar av att lämna in bud. Att ha ett oligopol med ett fåtal stora utlandsägda bolag som kör all trafik, är uppenbarligen helt okej.

Detta är inget nytt heller, då vi ju minns Norrort (Täby) 2012, där Nobina inte lade in något eget bud bl.a pga att Roslagsbanan denna gång ingick i trafikområdet för buss.
SL fick ge med sig och ta bort Roslagsbanan i nästa upphandling, då man inte fick några ekonomiska vinster alls att ha dem sammanslagna.
Frågan är om man på regionnivå i Uppsala län om ytterligare 10-15 år börjar inse att nuvarande idé med ofantligt stora trafikområden inte heller leder till någon förbättring mot hur det var förr? Man kan ju hoppas. Det vore väl ändå fullt normalt att upphandla t.ex Östhammar och Enköping som separata områden? I princip skulle väl upphandlingsområdena kunna matcha kommunerna, och inte alls behövas upphandlas samtidigt. Det är en skrämmande utveckling annars, dessa oligopol, och de leder knappast till någon vidare förbättring vare sig för passagerarna eller de anställda.

Ted Selander:

--- Citat från: Oskar A skrivet 11 maj 2021, 11:18:12 AM ---Ja, Nobina förlorar allt i länet inklusive Tierp som sagt. Med stadstrafik avses tätortstrafiken i Bålsta och Enköping och inte den i Uppsala som GUB kör. Kul för Keolis även om det säkert känns vemodigt för Nobina som funnits i länet ända sedan SJ Buss-tiden.

--- Slut citat ---

Vilka stationeringsorter har Nobina idag, om möjligt i fallande ordning storleksmässigt?

Navigering

[0] Meddelandeindex

[#] Nästa sida

Gå till fullversion